یاد بعضی چیزا ک میفتم

از ته دلم لبخند میزنم

نه ک چیز گنده ای باشه

نه

نکته تو دوست داشتنی بودن و خاص بودن اون لحظه هاییه ک یادشون میفتم

حالا ممکنه ی حرف کوچیک از ی نفر یا ی اتفاق خوب باشهلبخند

/ 1 نظر / 22 بازدید
دنیا

اتفاق خوب دیگه کم میبینم تو زندگیم